Onderhoud aanlegplaatsen

Per 2015 heeft Gastvrije Randmeren de aanlegplaatsen in de Randmeren overgenomen van de Stichting Gastvrij(e) Meren. Het beheer van de aanlegplaatsen loopt uiteen van het vervangen van damwanden tot het snoeien van bomen, het uitdiepen van toegangsgeulen, vernieuwen van steigers e.d.

Vanaf voorjaar 2015 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  Elk jaar worden de aanlegplaatsen gereed gemaakt voor het nieuwe recreatieseizoen. Er wordt dan op alle locaties gesnoeid, gemaaid en opgeruimd. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door werknemers van de Drijvende Ambachtsschool, een organisatie die werkt met kansarme jongeren.

In het kader van groot onderhoud zij de afgelopen jaren de damwanden van de Biezen, de Dode Hond en Wijland voor een deel of helemaal vervangen (zie de foto onderaan).

Op dit moment wordt gewerkt aan het verdiepen van de toegangen tot eiland de Schelp in het Gooimeer. De toegang tot eiland Huizerhoef is inmddels verdiept, evenals de toegang tot eilan de Ral. Met het verdiepen van de toegang tot Pierland is een begin gemaakt. Later dit jaar wordt deze verdieping afgerond.

Klik hier om de stand van zaken van de geplande en afgeronde verdiepingen te bekijken.

De nieuwe damwand bij de Biezen