Waterplanten maaien

Maaien gestart volgens maaiplan

Afgelopen week, van 29 juni tot 3 juli, is volgens het maaiplan gemaaid op het Gooimeer, Eemmeer en Wolderwijd. In de rechterkolom vindt u de kaarten met de locaties die de komende weken worden gemaaid.


Wel planten, nog geen drijfvelden

Er is nog steeds geen sprake van grote drijfvelden, maar we kunnen uit eigen ervaring zeggen dat er wel sprake is van overlast. Waar nog niet gemaaid is, is voorzichtigheid geboden om planten in de schroef en vastlopen te voorkomen. 


Waar is gemaaid?

De geel gearceerde vlakken op de kaarten hieronder zijn afgelopen week gemaaid. De gele lijnen geven het vak aan dat in zijn geheel gemaaid gaat worden.

Dus vrij van waterplanten?

Het maaien zorgt voor goed bevaarbare gebieden. We maken wel een voorbehoud. Er is geen garantie dat in de gemaaide gebieden geen enkele waterplant meer staat, dus blijf rekening houden met mogelijke planten en check regelmatig deze pagina voor de laatste stand van zaken. Nagroei kan er voor zorgen dat een gebied weer minder toegankelijk wordt. Via deze pagina houden we u op de hoogte.


Gooimeer West


Eemmeer


Eemmeer EMR 1 - EMR 11


EMR 11 - RMR 19

Het deel tussen EMR 11 en EMR 19 wordt in het kader van een pilot niet gemaaid maar intensief bevaren. Hiermee wordt getest of het intensief bevaren (...x met boot over hetzelfde stuk varen) de groei van het fonteikruid tegengaat en daarmee de overlast verminderd. Op dit stuk staan dus meer planten dan op de gemaaide stukken tussen EMR tot EMR 11 en tussen EMR 19 tot EMR 31


Eemmeer EMR 19 - EMR 31havens natuureilanden Wolderwijd & Veluwemeer

Van de eilanden de Biezen, Knarland, de Kluut en Ral zijn de havens gemaaid. Voor meer informatie over onze natuureilanden en aanleglocaties klikt u hier.


Gebruik onze kaarten voor een goede voorbereiding

Op deze website vindt u altijd de meest actuele maaikaarten. 

De maaikaarten die we gebruiken zijn samengesteld op basis van GPS-coördinaten en geven nauwkeurig de werkelijke maailocaties, gemaaide gebieden en betonning aan. Hoewel we de kaarten zo nauwkeurig mogelijk samenstellen op basis van GPS-coördinaten en er ook boeien op staan vermeld, kunnen ze de officiële vaarkaarten niet vervangen. 

Het officiële advies is om voor het navigeren gebruik te maken van de papieren kaarten van de Hydrografische Dienst of digitale kaarten van bv. Navionics. Op deze laatste kaarten staan ook de (voormalige) zandwingebieden aangegeven. Door hun diepte zijn deze gebieden altijd vrij van waterplanten.


Hoe blijft u op de hoogte?

Elke vrijdag plaatsen we op deze pagina een update, tot het einde van het maaiseizoen. Afhankelijk van de dichtheid van de planten en de nagroei loopt dit tot ergens in augustus. Ook versturen we de informatie wekelijks in de vorm van een nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet ? U kunt zich aanmelden via info@gastvrijerandmeren.nl

Cookie settings