Vacatures

Beheerder gezocht voor de Biezen

Voor eiland de Biezen, waarvan Staatsbosbeheer eigenaar is,  zoeken wij een beheerder.

Wat wordt verwacht van de beheerder?

De beheerder gaat met de coöperatie Gastvrije Randmeren een huurovereenkomst voor de aanlegplaatsen aan en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de aanlegplaats. De beheerder is gastheer en aanspreekpunt voor de bezoekers die gebruik maken van de voorzieningen op het eiland.  Hij of zij mag in ruil daarvoor een door de coöperatie vastgesteld bedrag aan liggeld innen. De taken omvatten beheer, onderhoud, toezicht en verhuur van aanlegplaatsen.  Ook biedt de beheerder faciliterende diensten aan in het kader van kwaliteitsverbetering van de eilanden. Door aanvullende diensten en vast toezicht op de eilanden verhoogt de coöperatie het kwaliteitsniveau van de eilanden.

Beheer, onderhoud en toezicht

Van de beheerder wordt verwacht dat hij of zij de groenvoorzieningen van de aanlegplaats onderhoudt (gras maaien en snoeiwerk) en zo nodig klein onderhoud pleegt. In het vaarseizoen  dat loopt van 1 april tot 15 oktober houdt de beheerder dagelijks toezicht en zorgt hij of zij ervoor dat de aanlegplaats schoon en opgeruimd is.

Verhuur van de aanlegplaatsen en faciliterende diensten

Het ligplaatstarief voor de verhuur van de aanlegplaatsen wordt jaarlijks door het bestuur van de coöperatie vastgesteld. Voor 2019 geldt een tarief van € 0,80 per strekkende meter bootmaat voor overnachtingen vanaf 16.00 uur en € 1,- p.p. voor avondgasten. De identiteit van het eiland bepaalt in welke mate er meer of minder activiteiten/reuring kan zijn. Het eiland de Biezen is een eiland dat vooral bezocht wordt door rustzoekers  en natuurliefhebbers.

Wat biedt Gastvrije Randmeren?

Gastvrije Randmeren is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de beschoeiing en steigers. Jaarlijks worden mede op aanwijzing van de havenbeheerder de waterplanten in de havens en in de aanvaarroutes gemaaid.

Aan het begin en einde van het vaarseizoen organiseert de coöperatie een overleg met alle beheerders. In dit overleg worden afspraken gemaakt en ervaringen uitgewisseld. De coöperatie zorgt verder voor de bebording op het eiland en het aanleveren van vlaggen en bonnenboekjes. Op de websites gastvrijerandmeren.nl en randmeren.com worden de eilanden en aanlegplaatsen onder de aandacht van het publiek gebracht. De seizoenkaarten worden door Gastvrije Randmeren geleverd. De inkomsten die hier uit volgen worden aan het einde van het seizoen onder de beheerders verdeeld.

De overeenkomst voor de nieuwe beheerder(s) is in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Belangstelling?

Ben u enthousiast geworden en heeft u belangstelling voor deze functie?

Stuur dan uw cv en korte motivatie naar info@gastvrijerandmeren.nl .